Religion och välgörenhet

Religion och välgörenhet har länge gått hand i hand. Faktum är att flera av de största och mest kända välgörenhetsorganisationerna är kopplade till någon kyrka. Det är helt enkelt så att religion till viss del handlar om att skapa bättre förutsättningar för dem som har det besvärligt, och det kan man göra genom att skänka pengar och föremål, eller genom att bidra med ideellt arbete. Välgörenhetsorganisationer samordnar hjälpinsatser och kan ibland skicka saker till regioner drabbade av olyckor och katastrofer, eller sälja skänkta artiklar och sedan distribuera intäkterna till behövande runt om i världen.

Religion leder ofta till välgörenhet

Att vara en god och omtänksam medmänniska är ett av huvuddragen i alla sunda religiösa traditioner. Har man många resurser är det rimligt att dela med sig till dem som lider brist på livets nödtorft. Det är något vi kan läsa i de religiösa skrifterna. Att religion ofta handlar om detta bevisas av att det, år efter år, är hjälporganisationer kopplade till religioner som ger mest till världens utsatta. Det handlar om välgörenhet som räddar liv och höjer livskvalitén för människor världen över.

Välgörenhet bedrivs inte bara i utvecklingsländer, vilket man kanske tror. Även i i-länder finns idag många fattiga som faller mellan stolarna i socialförsäkringssystemet. I Sverige har vi hemlösa och andra som av olika skäl lever långt under socialbidragsnormen. Flera härbärgen där man kan övernatta, tvätta sig och få ett mål mat drivs helt ideellt av välgörenhetsorganisationer med koppling till religion. Alla som jobbar där är dock inte religiösa och arbetets fokus är hjälpinsatser snarare än att sprida en särskild tro.

Religion och välgörenhet går hand i hand

Trons helande kraft

Många utsatta lever i en så pass svår situation med destruktiva vanor, som exempelvis missbruk, att det krävs något alldeles extra för att de ska kunna ta tag i sina liv och komma in i samhället som vanliga medborgare. Tro är en sådan kraft som kan förändra människor på ett genomgripande sätt. Även om våra välgörenhetsorganisationer inte handlar om missionsverksamhet i egentlig mening så kan frön sås som leder till förändring. Kanske är det därför som religion och välgörenhet alltid gått hand i hand?

Religion engagerar människor och många är av den uppfattningen att bidrag till religiösa hjälporganisationer når hela vägen fram till dem som bäst behöver det. De statliga och internationella organ som sysslar med bistånd är stora byråkratiska apparater där administrationen kostar enorma belopp. Visst finns det även religiösa hjälporgan där en del av omsättningen går till löner men i regel sker allt arbete genom ideella krafter. Detta innebär att en större del av omsättningen hamnar hos de behövande. Det gäller insatser till katastrofområden såväl som hjälp till behövande i närområdet.

Inspiration till goda gärningar

Många av våra största och mest kända biståndsorganisationer drivs faktiskt i kyrklig regi. Religion har i alla tider inspirerat troende till välgörenhet och omtanke. Det är något som ofta glöms bort idag när religionen beskylls för att orsaka krig och terror runt om i världen. Faktum är att välgörenhet, organiserad av religiösa organisationer, gör stor skillnad i stora delar av världen. Religionen sammanför människor till att hjälpa varandra och kan även inspirera individer till att förändra sina liv i positiva riktningar.