Hur tar man sig ur ett missbruk?

”Missbruk” är ett ord som kan stå för överdrivet användande av något som ger snabb tillfredsställelse. Vi förknippar det oftast med alkohol och droger men det kan också vara annat som tagit överhand i livet. När något inte hålls på en normal nivå och blir självdestruktivt brukar man kalla det missbruk, oavsett vad det handlar om mer specifikt. Vad som än har tagit överhand i livet så finns hjälp att få. Det viktigaste av allt är att ta ett beslut inom sig och sedan be om hjälp. Det finns många missbrukarorganisationer, men även konventionell sjukvård har mycket kunskap om hur du tar dig ur det.

Missbruk tar du dig lättast ur om du söker stöd hos andra

Missbruk kan drabba alla

Missbruk innebär att bruket av en drog, eller till exempel mat och träning, får negativa konsekvenser. Ett bruk kan sägas bli ett missbruksproblem om kontrollen över relationer till exempelvis familj, kollegor och klasskamrater tar skada. Det kan också innebära större risker för fysisk skada, som att man börjar umgås med våldsamma personer eller utsätter sig själv och andra för risker i trafiken. Okontrollerbart bruk kan komma på olika sätt. Det kan vara svårt att låta bli smärtstillande, någon drink på fredagen efter jobbet blir till några varje dag, eller så prioriteras datorspelande framför sömn och arbete.

Missbruk av olika slag har mycket gemensamt, och främst handlar det om att man snabbt och på konstgjord väg stimulerar hjärnans belöningscentrum. Det leder ofta till att man inte längre kan känna samma glädje och belöning av naturliga och allmänna orsaker, eftersom hjärnan vant sig vid den snabba och konstgjorda varianten. Forskning visar att det finns speciella personlighetstyper som är mer benägna att bli beroende än andra, men det kan också finnas fysiska och genetiska orsaker till varför en del är mer mottagliga.

Sök upp olika behandlingskanaler

Missbruk är oftast inte något som går att ta sig ur själv. Det finns olika beprövade metoder som kan passa mer eller mindre bra för vissa. Motiverande samtal är viktigt i all behandling. Det gäller för personen med missbruksproblem att fokusera på sin del i förändringen. En populär metod är de så kallade AA-mötena. AA står för Anonyma Alkoholister. Det är ett behandlingsprogram i 12 steg. Det första steget brukar vara att erkänna att man har en beroendeproblematik. Socialstyrelsen rekommenderar denna behandling och samma upplägg med steg finns för olika sorters beroenden.

Missbruk är något även anhöriga kan drabbas hårt av. Det finns speciella anhöriggrupper där stöd och hjälp finns att få. Gruppterapi är en bra behandlingsmetod där också anhörigas erfarenheter tas tillvara som stöd. Återfallsprevention är ett viktigt tema för både missbrukare och anhöriga. Detta handlar om att ge akt på varningssignaler och om att ha en plan för hur eventuella återfall bäst hanteras. Vid fall där missbruksproblemet kan leda till att man råkar riktigt illa ut och skadar sig kan Socialtjänsten besluta om tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare.

Du kan segra

Missbruk är oftast svårt att ta sig ur eftersom hjärnan anpassar sig efter drogen. Det bästa är att redan från början ge akt på sitt beteende – om du märker att något börjar ta överhanden i ditt liv är det alltid bäst att försöka återta kontrollen snarare förr än senare. Det kan kännas mycket svårt, men det finns många olika slags organisationer och kontaktvägar att använda sig av. Det finns till exempel journummer att ringa när man behöver tillfälligt och akut stöd för att inte missbruka just i stunden till exempel. Många kan vittna om att det kan bli bättre.