Hemlösa och välgörenhet

I Sverige finns människor som saknar tak över huvudet, och att få ett mål med mat serverat är inte självklart i allas vardag. För vissa är det en ständig kamp att få sova säkert och få sig en liten bit mat. Genom att bidra till välgörenhet kan du göra skillnad och se till att de hemlösa både får tak över huvudet och mat på bordet. Det finns en hel del frivilliga som jobbar med välgörenhet och att skapa en bättre värld för alla, oavsett varifrån vi kommer och vilken bakgrund vi har.

Gudstjänster är en plats för att hitta lugn och ro

Välgörenhet – praktisk hjälp och social samvaro

I samband med välgörenhet finns ofta olika caféer som fokuserar på att hjälpa hemlösa. I Göteborg finns till exempel ett café som Göteborgs Baptistförsamling har huvudansvar för. Caféet får stöd i form av mat genom att flera restauranger donerar. Caféerna erbjuder ofta inte bara måltider, utan även sovplatser och social samvaro. Det inkommer flera olika bidrag och alla är eftertraktade och tas tacksamt emot. De frivilliga som jobbar på caféet är ofta från de kyrkor som hjälper till att bidra med mat och kläder. Att arbeta på caféet kan många gånger innebära att jobba kvällar och nätter.

När du börjar jobba som volontär på caféet får du en enkel utbildning som kommer förbereda dig inför arbetet med de hemlösa. De personer som även har en sjukvårdsutbildning i bakgrunden är eftertraktade då de kan ge vård vid lättare skador. Som volontär måste du vara beredd att arbeta kvällstid och nätter med att både förbereda portioner med mat och hålla caféet lugnt och sansat. På ett café som detta handlar välgörenhet ofta om mat, tid och sällskap, men det skänks också ofta inbjudningar till evenemang och konserter vilket kommer de behövande till nytta.

Välgörenhet är att både ge och få

Välgörenhet är en viktig faktor för att hela samhället ska fungera optimalt. När det gäller satsning på hemlösa krävs det gemensamma krafter för att åstadkomma en förändring. De flesta av oss har kläder och andra saker som ligger oanvända hemma. Allt som inte används kan hjälpa andra som är i nöd, för att de ska kunna få ett bättre liv och få en säker plats att komma hem till. Ingen sak är en dum sak att skänka, så oavsett om det är en inbjudan till evenemang eller mat så är det bara höra av sig till caféet.

All hjälp som caféet och de hemlösa kan få är värdefull och ger både de behövande och de som arbetar med det stor glädje. Vissa av kvällarna på caféet anordnas sånggudstjänster för de som kommer, vilket brukar uppskattas mycket. Omkring 70-150 gäster uppskattas besöka caféet dagligen, där personalen finns för att lyssna och försöka reda ut de hemlösas problem och funderingar. Ibland handlar arbetet mest om att samtala och umgås. Det blir en social atmosfär med välgörenhet där alla vill väl och vill hjälpa varandra att må bättre. Det kan alla behöva i livet, oavsett ekonomisk och praktisk situation.

Socialt engagemang som ger trygghet

Många gånger har man läst om antalet hemlösa i Göteborg och att alla kanske inte hinner få den hjälp de behöver. Ibland kan det dock handla om att man inte känner sig trygg med att kontakta traditionell hjälp som erbjuds av samhället, till exempel på sjukhus eller vid kommunala instanser. Välgörenhet via kyrkor och andra typer av organisationer som inte är direkt knutna till kommun och landsting kan ofta innebära ett mer lättillgängligt och inte lika formellt alternativ. Att arbeta i frivilligorganisationer på det här sättet ger ofta djupare kontakter och värdefulla livserfarenheter.